START

           

            2013 - 2020

       Asoc Caridad Nordica


Efter 7års verksamhet har styrelsen beslutat att stänga ner verksamheten

  

Caridad tackar alla Er som bidragit till att Caridad under lång tid hjälpt barnfamiljer med behov i Torrevieja.APANEE, skolan för handikappade barn, som Caridad under 2års tid hjälp ekonomiskt.

Har ännu en gång fått sitt verksamhets konto på fyllt, denna gång med €5.000.00.

 

       


           

                
Vår minivoluntaria, Sofie har åter agerat lotterigeneral för Caridad NordicaRosaleda samverkan har än en

gång visat handlingskraft.

€200 har samlats in via Svensken på

hörnet/Caridad Nordica

Dessa medel går oavkortat till insamlingen

för de drabbade i översvämnings katastrofen


Vi, VOLUNTARIOS, är mycket stolta över att ha varit en del i detta.


Vid Caridad Nordica årsmöte beslutades att 2019 års resultat skall tillfalla Apanee.


Tyvärr så har vi inte fått någon respit på nedan stående fordringar.

Vilket är ett misslyckande från Caridads sida.

 

Asoc Caridad Nordica kämpar på mot nya mål.

 Ett är att Driva in Fordringar vi har.

                    Fordringar;

Solvia fastigheter     €510.08. (Hyra)

Monicha Blomberg  €322.00( enligt styrelse portokoll 2014-10-10)

Carine Thiger  €300.00 ( gåvobrev enligt utfört uppdrag 2018)

Rosaleda fastigheter €100.00 ( enligt utfört uppdrag 2018)

Rusland, Diseno web €100.00, 1st dator.

(enligt oavslutat uppdrag)

Totalt €1332.00 som beklagligt nog inte reglerats. Vi beklagar ovanstående, men gör allt för att Caridad utnyttjarna gör rätt för sig o m g.

Ps Solvia vill betala tillbaka de

€510.08. Hurra för Solvia, kan andra följa denna trend!!??

     

 

  


 

 

 

 Lämnade allt till Caridad


Lämnade allt till Caridad

  APANEE

 

Efter ett besök hos ovanstående EDUCATIVAS ESPECIALES

(undervisning för barn med särskilda behov) i Torrevieja.

 ASOC Caridad Nordica  har beslutat, att insamlade medel under 2018 och 2019 oavkortat överförs APANEEs verksamhet.

Idag har 82 barn möjlighet att få adekvat hjälp av logoped, fysioterapi och psykolog.

(Ca 40 barn väntar på möjligheten)

 Social Service ansvarig, Fabiana Ibarra Lidon möjlig gjorde detta möte.

ASOC Caridad Nordica med alla sina GIVARE är mycket stolta över att ha åstadkommit denna möljlighet att hjälpa Barnfamiljer med behov, till å med extra behov.

                                                      STORT  TACK!