START


            Asoc Caridad Nordic 2020

  Öppnar åter den 6januari

   Nya öppet tider

       Måndag - Torsdag

           10.00 - 15.00

Så var det åter Jul, med den så

passar vi voluntarios på att tacka

alla ER givare som ger Caridad

möjlighet att hjälpa barnfamiljer

med behov.

2020 är i antågande, Caridad ser fram emot

en Gott Nytt År som ger oss nya möjligheter

att hjälpa.

Vi Voluntarios önskar Er givare,

              God Jul

                 och  

            Gott Nytt År


         GRATTIS GRATTIS GRATTIS

           Lotterivinnare 2019.

               Lott nr 45

               Siv Och Arne

                Vår minivoluntarios Sofie har åter agerat lotterigeneral för Caridad NordicaRosaleda samverkan har än en

gång visat handlingskraft.

€200 har samlats in via Svensken på

hörnet/Caridad Nordica

Dessa medel går oavkortat till insamlingen

för de drabbade i översvämnings katastrofen


Vi, VOLUNTARIOS, är mycket stolta över att få vara en del

i detta.

 

STORT TACK TILL VÅRA GIVARE:


Caridad Nordica 2018 års resultat, €10.000, till Apanees undervisning för barn med särskilda behov.

Pianot, som Caridad fick för ett år sedan, har nu hittat hem..

Nu mera ingår pianot som instrument i Apanees musikterapVidare har Caridad försett Apanee med tekniska hjälpmedel, e t c.

Mera skall det bli.


Vid Caridad Nordica årsmöte beslutades att 2019 års resultat skall tillfalla Apanee.


Asoc Caridad Nordica kämpar på mot nya mål.

 Ett är att Driva in Fordringar vi har.

                    Fordringar;

Solvia fastigheter     €510.08. (Hyra)

Monicha Blomberg  €322.00( enligt styrelse portokoll 2014-10-10)

Carine Tiger  €300.00 ( gåvobrev enligt utfört uppdrag 2018)

Rosaleda fastigheter €100.00 ( enligt utfört uppdrag 2018)

Rusland, Diseno web €100.00, 1st dator.

(enligt oavslutat uppdrag)

Totalt €1332.00 som beklagligt nog inte reglerats. Vi beklagar ovanstående, men gör allt för att Caridad utnyttjarna gör rätt för sig o m g.

Ps Solvia vill betala tillbaka de

€510.08. Hurra för Solvia, kan andra följa denna trend, blir allt br


Kontakta oss om Ni vill ha hjälp och /eller

hjälpa till i Caridad Nordicas värld av isatser

för de som har det svårast i Torrevieja.


              046760709363

 epost;

        thoand.caridad.one@gmail

 

 

Asoc Caridad Nordica är stolta över att få vara en del i detta arbete.

 

          www.caridad.one

 

  


 

 

 

          

 Voluntarios samlade runt bössorna, 2018 inbringade dessa Hushas, €2400.00, 37kg mynt.

2019 väger mynten ca 40kg, (ännu ej räknade i vår bank)
Många bäckar små, vissa mycket små.

      Årets "bässor"

      40kg i mynt

 Lämnade allt till CaridadLämnade allt till Caridad


            Asoc Caridad Nordica


                     

     I första hand                  Andra hand


                               

         Bli miljösmart

       APANEE

Asoc Caridad Nordica har en samarbets partner.

                                     

Efter ett besök hos ovanstående EDUCATIVAS ESPECIALES

(undervisning för barn med särskilda behov) i Torrevieja.

 ASOC Caridad Nordica  har beslutat, att insamlade medel under 2018 och 2019 oavkortat överförs APANEEs verksamhet.

Idag har 82 barn möjlighet att få adekvat hjälp av logoped, fysioterapi och psykolog.

(Ca 40 barn väntar på möjligheten)

 Social Service ansvarig, Fabiana Ibarra Lidon möjlig gjorde detta möte.

ASOC Caridad Nordica med alla sina GIVARE är mycket stolta över att ha åstadkommit denna möljlighet att hjälpa Barnfamiljer med behov, till å med extra behov.

                                                      STORT  TACK!


 

 

 

Din  gåva ger oss resurser

 att hjälpa behövande barnfamiljer

 i Torrevieja.

 

Barnen  i första hand!