START


                    

      Asoc Caridad Nordic 2019

                Öppet tider

     November och december

       Har vi även på lördag

              Tisdag - lördag

                1100 - 1500

           Tuesday - Saturday

           OBS! OBS1 OBS!

Någon har lånat Thomas telefon.

Ring Karin Ullman för kontakt


       Karin Ullman 0046 767 807 090

     

                Välkomna


        Hälsar vi volontärer


Rosaleda samverkan har än en

gång visat handlingskraft.

€200 har samlats in via Svensken på

hörnet/Caridad Nordica

Dessa medel går oavkortat till insamlingen

för de drabbade i översvämnings katastrofen


Vi, VOLUNTARIOS, är mycket stolta över att få vara en del

i detta.

 

STORT TACK TILL VÅRA GIVARE:


Caridad Nordica 2018 års resultat, €10.000, till Apanees undervisning för barn med särskilda behov.

Pianot, som Caridad fick för ett år sedan, har nu hittat hem..

Nu mera ingår pianot som instrument i Apanees musikterapVidare har Caridad försett Apanee med tekniska hjälpmedel, e t c.

Mera skall det bli.


Vid Caridad Nordica årsmöte beslutades att 2019 års resultat skall tillfalla Apanee.


Asoc Caridad Nordica kämpar på mot nya mål.

 Ett är att Driva in Fordringar vi har.

                    Fordringar;

Solvia fastigheter     €510.08. (Hyra)

Monicha Blomberg  €322.00( enligt styrelse portokoll 2014-10-10)

Carine Tiger  €300.00 ( gåvobrev enligt utfört uppdrag 2018)

Rosaleda fastigheter €100.00 ( enligt utfört uppdrag 2018)

Rusland, Diseno web €100.00, 1st dator.

(enligt oavslutat uppdrag)

Totalt €1332.00 som beklagligt nog inte reglerats. Vi beklagar ovanstående, men gör allt för att Caridad utnyttjarna gör rätt för sig o m g.

Ps Solvia vill betala tillbaka de

€510.08. Hurra för Solvia, kan andra följa denna trend, blir allt br

Kontakta oss om Ni vill ha hjälp och /eller

hjälpa till i Caridad Nordicas värld av isatser

för de som har det svårast i Torrevieja.


              046760709363

 epost;

   thoand.caridad.one@gmail

 

 

Asoc Caridad Nordica är stolta över att få vara en del i detta arbete.

 

          www.caridad.one

 

  


 

 

 


Många bäckar små, vissa mycket små.

      Årets "bässor"

      40kg i mynt


Lämnade allt till Caridad

 Lämnade allt till Caridad

          

                 FFOM

1ita may            Asoc Caridad Nordica


                     

     I första hand                  Andra hand


                               

         Bli miljösmart

         APANEE

Asoc Caridad Nordica har en samarbets partner.

                                    APANEE

Efter ett besök hos ovanstående EDUCATIVAS ESPECIALES

(undervisning för barn med särskilda behov) i Torrevieja.

 ASOC Caridad Nordica  har beslutat, att insamlade medel under 2018 och 2019 oavkortat överförs APANEEs verksamhet.

Idag har 82 barn möjlighet att få adekvat hjälp av logoped, fysioterapi och psykolog.

(Ca 40 barn väntar på möjligheten)

 Social Service ansvarig, Fabiana Ibarra Lidon möjlig gjorde detta möte.

ASOC Caridad Nordica med alla sina GIVARE är mycket stolta över att ha åstadkommit denna möljlighet att hjälpa Barnfamiljer med behov, till å med extra behov.

                                                      STORT  TACK!


 

 

 

Din  gåva ger oss resurser

 att hjälpa behövande barnfamiljer

 i Torrevieja.

 

Barnen  i första hand!